Europa?

Is Europa een continent dat we moeten verdedigen tegen gelukszoekers en gewelddadige gelovigen, of is Europa een ideologie? Antwoord je mij het eerste, dan steek ik je een dolk tussen de ribben, want mijn antwoord is het tweede: Europa is een ideologie, en ik zal die ideologie verdedigen met alles waarover ik beschik. Europa is een ideologie, jij bent degene die dat Europa bedreigt en het woord is mijn dolk.

Europa, de ideologie,  bloeit op een vruchtbare bodem van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wat stel jij daar tegenover? Angst. Niets dan angst. Je bent bang je vermogen te zien slinken en met die angst vergiftig je de grond, de vruchtbare grond die zoveel voorspoed bracht.

Europa, de ideologie, kan geen mensen gebruiken die hun centen tellen en niets liever doen dan dat. Zoek dan een klein eilandje in de stille oceaan, waar het goud blinkt onder de tropische zon en waar niemand je zal zoeken. Maar blijf met je tengels van Europa af, van mijn Europa, de ideologie.

Europa, de ideologie, biedt de gelukzoeker geluk. Europa, de ideologie, biedt de vredezoeker vrede. Ze biedt de vrijheidszoeker vrijheid, de gelijkheidszoeker gelijkheid en de broederzoeker broederschap. In Europa, de ideologie, mag je iedere kerk bezoeken, iedere god vereren, of hem doodverklaren. Je mag je kleden zoals je wil, je mag liefhebben wie je wil. Dat is Europa, de ideologie.

Europa, de ideologie, is geen omheind weitje voor angsthazen.

Europa, de ideologie, is ook geen vruchtbaar eilandje omringd door een muur van water, door een bloedrode zee.

Europa is een idee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.